ZASADY

Konferencja ma charakter otwarty.

Do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów.

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie, język angielski oraz niemiecki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: slowianszczyzna.konf@gmail.com do 25 lutego 2019 r.

O szczegółach organizacyjnych będziemy powiadamiać Państwa w osobnej korespondencji mailowej. Wszystkie informacje i program konferencji będą także dostępne na stronie internetowej.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 450 złotych dla pracowników naukowych oraz 400 złotych dla doktorantów, obejmującą: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację, wydanie monografii naukowej.

Dla uczestników konferencji przewidziany jest również program kulturalny w postaci wizyty we wrocławskim Muzeum Narodowym.

Numer konta bankowego do wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany 4 marca 2019 r.

Termin wnoszenia opłat upływa 20 marca 2019 r.

Pragniemy również poinformować, iż pokłosiem naszego spotkania będzie monografia naukowa.

Organizatorzy nie zapewniają przejazdów ani noclegów.

 

Reklamy