ZASADY

Konferencja ma charakter otwarty.

Do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów.

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie, język angielski oraz niemiecki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: slowianszczyzna.konf@gmail.com do 4 stycznia 2023 r.

O szczegółach organizacyjnych będziemy powiadamiać Państwa w osobnej korespondencji mailowej. Wszystkie informacje i program konferencji będą także dostępne na stronie internetowej.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 500 złotych (115 Euro) dla pracowników naukowych oraz 450 złotych (100 Euro) dla doktorantów, obejmującą: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację, wydanie monografii naukowej.

Dla uczestników konferencji przewidziany jest również program kulturalny w postaci wizyty we wrocławskim Muzeum Narodowym.

Numer konta bankowego do wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany 9 stycznia 2023 r.

Termin wnoszenia opłat upływa 9 lutego 2023 r.

Pragniemy również poinformować, iż pokłosiem naszego spotkania będzie monografia naukowa.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trybu konferencji ze stacjonarnego na hybrydowy lub online. O wszystkich zmianach zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.

Organizatorzy nie zapewniają przejazdów ani noclegów.

Reklama
%d blogerów lubi to: