TERMINARZ

Termin nadsyłania zgłoszeń

do 25 lutego 2019 r.

Opłata konferencyjna

*450 złotych (110 Euro) – pracownicy naukowi

400 złotych (95 Euro) – doktoranci

Numer konta bankowego zostanie podany 4 marca 2019 r.

Termin wnoszenia opłat upływa  20 marca 2019 r.

Informacje o programie konferencji

do 20 marca 2019 r.

Konferencja

4-5 kwietnia 2019 r.

Nadsyłanie tekstów do druku

do 30  sierpnia 2019 r.

Reklamy