KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr Agnieszka Kołodziej

Sekretarze:
dr Magdalena Ślawska
dr Anna Ursulenko
mgr Agnieszka Olecka
mgr Maria Stryszewska

 

 

 

 

 

 

Reklamy