SR

Download Registration FormDownload Invitation PDF


INSTITUT SLOVENSKE FILOLOGIJE
VROCLAVSKOG UNIVERZITETA
POVODOM 50. GODIŠNJICE SVOG OSNIVANJA

poziva na

 IV MEĐUNARODNU INTERDISCIPLINARNU
NAUČNU KONFERENCIJU

„SLOVENSTVO“ U PROŠLOSTI I DANAS

     JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA


koja će se održati od 4. do 5. aprila 2019. godine u Vroclavu
pod pokroviteljstvom rektora Vroclavskog univerziteta
profesora Adama Ježerskog

Koliko jezika govoriš za toliko ljudi vrediš.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Cilj četvrte međunarodne naučne konferencije iz ciklusa „Slovenstvo“ u prošlosti i danas – jezik, književnost, kultura je razmena mišljenja o savremenim slovenskim jezicima, književnostima i kulturnim granicama.

Predlažemo sledeće istraživačke teme:

– Savremene istraživačke teorije i metodologije i njihove primene
– Evolucija onomastičkih istraživanja
– Frazeologija i jezička slika sveta
– Komparatistika – područje interdisciplinarnog istraživanja
– Jezička politika i mediji
– Korpusna istraživanja
– Glotodidaktika
– Prevodilac u savremenom svetu – zadaci i dileme
– Pozorište – još uvek univerzalni medij?
– Kinematografija na granici
– Mitovi i stereotipi u jeziku, književnosti i kultury
– Intertekstualnost u književnosti, kulturi i jeziku
– Književnost na pograničju kultura
– Recepcija slovenskih književnosti
– Međusobni uticaji različitih vrsta umetnosti.

Otvoreni smo na Vaše predloge za teme referata.

Jezici konferencije su svi slovenski jezici, engleski i nemački jezik.

Planirano vreme izlaganja rada 15 – 20 minuta. Kotizacija je 450 zlota (110 evra) za istraživače, 400 zlota (90 evra) za studente doktorskih studija. Kotizacija uključuje: konferencijski materijal, osvježenje u pauzama, ručak, svečanu večeru i izdanje konferencijskog zbornika.

Za učesnike naučnog sastanka predviđen je i kulturni program – poseta Naradnom muzeju u Vroclavu.

Sve potrebne informacije i datoteke možete naći na sajtu konferencije: http://www.slowianszczyzna.wordpress.com, kao i na sajtu Instituta slovenske filologije: http://www.ifs.uni.wroc.pl.

Prijavu treba poslati na adresu: slowianszczyzna.konf@gmail.com najkasnije do 25. februara 2019.                                                                                                                      Informacija o prihvatanju prijave autori će dobiti do 1. marta 2019.
Organizacioni odbor zadržava pravo da izabere radove.
Informaciju o broju bankovnog računa na koji treba uplatiti kotizaciju za učešće ćemo Vam poslati 4. marta 2019.
Rok za uplatu kotizacije je: 20. mart 2019.

O organizacionim detaljima ćemo Vas obavestiti putem e-pošte. Svi podaci, datumi i program skupa će biti dostupni na sajtu: http://www.slowianszczyzna.wordpress.com

Želimo Vas takođe obavestiti da će nakon završetka konferencije biti objavljen zbornik radova.

Troškove putovanja i smeštaja pokrivaju učesnici sami.

Organizacioni odbor:

Naučni mentori:                                                                Predsednica organizacionog odbora:
prof. dr hab. Michał Sarnowski                                                               dr Agnieszka Kołodziej
prof. dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Sekretarice konferencije:
dr Magdalena Ślawska
dr Anna Ursulenko
mgr Agnieszka Olecka
mgr Maria Stryszewska

Reklamy
%d blogerów lubi to: