SL

Download Registration FormDownload Invitation PDF


INŠTITUT ZA SLOVANSKO FILOLOGIJO
UNIVERZE V VROCLAVU
V OKVIRU JUBILEJNIH SLOVESNOSTI OB SVOJI 50-LETNICI

4. in 5. aprila 2019 vabi
v Vroclav na

IV. MEDNARODNO INTERDISCIPLINARNO
ZNANSTVENO KONFERENCO

SLOVANSKE DEŽELE NEKOČ IN DANES

      JEZIK, LITERATURA, KULTURA

pod častnim pokroviteljstvom Njegove Magnificence rektorja Univerze v Vroclavu
prof. dr. hab. Adama Jezierskega

Kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Namen četrtega mednarodnega znanstvenega srečanja iz ciklusa »Slovanske dežele nekoč in danes – jezik, literatura, kultura« je izmenjava znanj povezanih s sodobnimi slovanskimi jeziki, literaturami in obmejnimi kulturnimi krajinami.

Predlagamo, da se prispevki nanašajo na naslednja tematska polja:

Sodobne raziskovalne teorije in metodologije ter njihova aplikacija
– Evolucija onomastičnih raziskav
– Frazeologija in jezikovna podoba sveta
– Primerjalne študije – interdisciplinarne raziskave
– Jezikovna politika in mediji
– Korpusne raziskave
– Glotodidaktika
– Prevajalec v sodobnem svetu – naloge in dileme
– Gledališče – ali je to še univerzalni medij?
– Kino na mejah
– Miti in stereotipi v jeziku, literaturi in kulturi
– Intertekstualnost v literaturi, kulturi in jeziku
– Literatura jezikovnih obrobij
– Vzajemna recepcija slovanskih literatur
– Korespondenca med posameznimi umetnostmi.

Upoštevali bomo tudi morebitne Vaše predloge povezane s tematiko prispevkov.

Konferenčni jeziki so vsi slovanski jeziki, angleščina in nemščina.

Načrtovani čas predstavitve referata: 15-20 minut. Predvidena je kotizacija v višini 450 zlotov (110 evrov) za znanstvene delavce in 400 zlotov (95 evrov) za doktorande. Kotizacija vključuje: konferenčno gradivo, zakusko med odmori za kavo, kosilo, slavnostno večerjo, izdajo znanstvene monografije.

Udeležencem konference je namenjen tudi spremljevalni kulturni program v obliki obiska vroclavskega Narodnega muzeja.

Informacije o konferenci in druga gradiva so na voljo na spletni strani: http://www.slowianszczyzna.wordpress. com ter na strani Inštituta za slovansko filologijo: http://www.ifs.uni.wroc.pl v zavihku »Ogłoszenia«”(Oglasi).

Prijave pošljite na naslov: slowianszczyzna.konf@gmail.com do 25. februarja 2019.
Informacije o odobritvi prijave bodo razposlane do 1. marca 2019.
Organizacijski odbor si pridržuje pravico do izbora referatov.
Številka bančnega računa za nakazilo kotizacije bo posredovana 4. marca 2019.
Rok vplačila je 20. marec 2019.

Organizacijske podrobnosti Vam bomo posredovali ločeno po elektronski pošti. Vse informacije, urnik in program konference bodo dostopni tudi na strani http://www.slowianszczyzna.wordpress.com.

Želimo Vas obvestiti tudi, da bo sad našega srečanja znanstvena monografija.

Organizatorji ne posredujejo pri rezervaciji nočitev.

 

Organizacijski odbor:

Znanstvena mentorja:                                                     Predsednica organizacijskega odbora:
prof. dr hab. Michał Sarnowski                                                              dr. Agnieszka Kołodziej
prof. dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Strokovne sodelavke:
dr. Magdalena Ślawska
dr. Anna Ursulenko
mag. Agnieszka Olecka
mag. Maria Stryszewska

Reklamy
%d blogerów lubi to: