SL

Oddelek za Bohemistiko
Fakulteta za Slovansko Filologijo
Univerze v Vroclavu
v sodelovanju s Fakulteto za poljsko filologijo

ima to čast, da vas povabi na mednarodno interdisciplinarno
znanstveno konferenco:

 

Slovanstvo v preteklosti in sedanjosti – jezik, literatura, kultura III

 

»Za vsak nov jezik, ki ga govoriš, živiš novo življenje.«
(Johann Wolfgang von Goethe)

Konferenca bo potekala 16-ga in 17-ga marca leta 2017 v glavni stavbi Univerze v Vroclavu. Namen konference je izmenjava pogledov mladih raziskovalcev o sodobnih slovanskih jezikih ter literaturi in kulturi mejnih dežel. Za diskusijo predlagamo naslednje teme:
– Primerjalna analiza – področje interdisciplinarnega raziskovalnega dela;
– Sodobne teorije in raziskovalne metodologije v jezikoslovju ter njihova uporaba;
– Razvoj raziskovanja onomastike;
– Frazeologija in jezikovna podoba sveta;
– Jezikovna politika in mediji;
– Prevajalec v sodobnem svetu – naloge in dileme;
– Gledališče – še vedno univerzalni medij?;
– Kino na meji;
– Literarna obmejna jezikovna podoba sveta področja jezikov;
– Zgodovinski konteksti kot literarno gradivo;
– U umetniško sodelovanje.

Planiran čas predstavitvi ene izjave (referata) – 15-20 minut. Predvidevano plačilo vsebuje 400 poljskih zlotov za znanstvene delavce in 350 zlotov za udelezence doktorskega studia, in vključuje stroške za konferenčno gradivo, prigrizke med odmori, kosila, slavnostno večerjo in objavo konferenčnega zbornika.

Za udeležence konference smo pripravili tudi kulturni program:
– obisk Narodnega muzeja v Wroclawu,
– glasbeni koncerti med uradno večerjo,
– veliko atrakcij.

Smo odprti za Vaše ponudbe povezane s tematiko izjav.

Uradni jeziki konference so vsi slovanski jeziki, angleščina in nemščina.

Več informacij ter vse datoteke za prenos lahko najdete na spletni strani: www.slowianszczyzna.wordpress.com, http://www.ifs.uni.wroc.pl/ ali www.ifp.uni.wroc.pl. Prijave in morebitna vprašanja pošljite do 15. januarja 2017 na naslov: slowianszczyzna.konf@gmail.com (https://slowianszczyzna.wordpress.com/download/).

Ogranizacijski odbor ima pravico do izbiranja referatov. Seznam udelezencev konference bo objavljen 31. januarja 2017. Informacije o realizaciji plačila bomo pošiljali od 1. do 10. februarja 2017.

Podrobnejše podatke v zvezi organizacijo vam bomo posredovali po elektronski pošti, informacije in program konference pa bodo objavljeni tudi na spletni strani: www.slowianszczyzna.wordpress.com.

Naj povemo še, da bo po končanem srečanju izdan zbornik na temo konference.

Organizatorji                                                     Vodja raziskave

dr. Agnieszka Kołodziej                                          prof. dr. hab. Alicja Nowakowska

mag. Tomasz Piasecki

Reklamy
%d blogerów lubi to: