SL

Download Registration FormDownload Invitation PDF


INŠTITUT ZA SLOVANSKO FILOLOGIJO
UNIVERZE V VROCLAVU

23. in 24. februarja 2023 vabi
v Vroclav na

VI. MEDNARODNO INTERDISCIPLINARNO
ZNANSTVENO KONFERENCO

SLOVANSKE DEŽELE NEKOČ IN DANES

                                  JEZIK, LITERATURA, KULTURA

pod častnim pokroviteljstvom Njegove Magnificence rektorja Univerze v Vroclavu
prof. dr. hab. Roberta Olkiewicza

Kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Namen šestega mednarodnega znanstvenega srečanja iz ciklusa »Slovanske dežele nekoč in danes – jezik, literatura, kultura« je izmenjava znanj povezanih s sodobnimi slovanskimi jeziki, literaturami in obmejnimi kulturnimi krajinami.

Predlagamo, da se prispevki nanašajo na naslednja tematska polja:

Sodobne raziskovalne teorije in metodologije ter njihova aplikacija
– Evolucija onomastičnih raziskav
– Frazeologija in jezikovna podoba sveta
– Primerjalne študije – interdisciplinarne raziskave
– Jezikovna politika in mediji
– Korpusne raziskave
– Glotodidaktika
– Prevajalec v sodobnem svetu – naloge in dileme
– Gledališče – ali je to še univerzalni medij?
– Kino na mejah
– Miti in stereotipi v jeziku, literaturi in kulturi
– Intertekstualnost v literaturi, kulturi in jeziku
– Literatura jezikovnih obrobij
– Vzajemna recepcija slovanskih literatur
– Korespondenca med posameznimi umetnostmi.

Upoštevali bomo tudi morebitne Vaše predloge povezane s tematiko prispevkov.

Konferenčni jeziki so vsi slovanski jeziki, angleščina in nemščina.

Načrtovani čas predstavitve referata: 15-20 minut. Predvidena je kotizacija v višini 500 zlotov (115 evrov) za znanstvene delavce in 450 zlotov (100 evrov) za doktorande. Kotizacija vključuje: konferenčno gradivo, zakusko med odmori za kavo, kosilo, slavnostno večerjo, izdajo znanstvene monografije.

Udeležencem konference je namenjen tudi spremljevalni kulturni program v obliki obiska vroclavskega Narodnega muzeja.

Informacije o konferenci in druga gradiva so na voljo na spletni strani: slowianszczyzna.wordpress.com ter na strani Inštituta za slovansko filologijo: ifs.uni.wroc.pl v zavihku „Nauka“ (-> „Konferencje“ -> „Zaproszenia na konferencje“).

Prijave pošljite na naslov: slowianszczyzna.konf@gmail.com do 4. januarja 2023.

Obvestilo o sprejetju prijavljene teme in številka bančnega računa za nakazilo kotizacije bosta znana do 9. januarja 2023.

Organizacijski odbor si pridržuje pravico do izbora referatov.

Rok vplačila je 9. februarja 2023.

Organizacijske podrobnosti Vam bomo posredovali ločeno po elektronski pošti. Vse informacije, urnik in program konference bodo dostopni tudi na strani slowianszczyzna.wordpress.com.

Želimo Vas obvestiti tudi, da bo sad našega srečanja znanstvena monografija.

Glede na razvoj epidemološke slike si organizatorji  pridržujejo pravico do spremembe načina izvedbe konference; bodisi na mešani tipi bodisi na daljavo. O vseh spremembah boste pravočasno obveščeni.

Organizatorji ne posredujejo pri rezervaciji nočitev.

Organizacijski odbor:

Znanstvena mentorja:                                                      Predsednica organizacijskega odbora:
dr hab. Oleh Beley, prof. UWr                                                                dr. Agnieszka Kołodziej
dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr

Strokovne sodelavke:
dr. Jadwiga Krajewska
dr. Magdalena Połczyńska
dr. Bartosz Juszczak

Reklama
%d blogerów lubi to: