SK

Katedra bohemistiky
Ústav slavistiky
Vroclavskej univerzity
v spolupráci s Ústavom poľského jazyka

pozýva všetkých záujemcov na
medzinárodnú, interdisciplinárnu vedeckú konferenciu

 

Slovanstvo pred dávnymi časmi a dnes – jazyk, literatúra, kultúra III

 

Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom
(Johann Wolfgang von Goethe)

 

Konferencia sa bude konať od 16. do 17. marca 2017 v hlavnej budove Vroclavskej univerzity (pl. Uniwersitecki 1). Cieľom konferencie je prezentovať názory mladých vedcov na témy, týkajúce se slovanských jazykov, literatúry a pohraničných regiónov, ktoré predstavujú styčný bod kultúry.
– Na prezentáciu navrhujeme tieto tematické okruhy:
– Komparatistika ako priestor individuálnych výskumov;
– Evolúcia onomastických výskumov;
– Frazeológia a JOS;
– Jazyková politika a médiá;
– Prekladateľ v súčasnom svete – úlohy a problémy;
– Divadlo – aktuálne a univerzálne médium?
– Kino na hranici;
– Literatúra jazykového pohraničia;
– Historické kontexty ako divadelná a literárna hmota;
– Korešpondencia umenia;

Čas prezentácie príspevku: 15-20 minút. Účasť na konferencii je podmienená uhradením účastníckeho poplatku v základnej výške 400 zlotých pre vedeckých pracovníkov a 350 zlotých pre doktorandov, ktorý zahrňuje výdavky na organizáciu konferencie, propagačné materiály, občerstvenie cez prestávky, banket a publikáciu príspevkov.

Pre účastníkov konferencie je pripravený následujúci program:
–    návšteva Národného múzea vo Wroclawi;
–    živá hudba na bankete
–    a veľa ďalších aktivít.
Sme otvorení novým návrhom týkajúcich sa témy príspevkov.

Jazykom konferencie sú všetky slovanské jazyka, angličtina a němčina.

Viac informácií, ako aj súbory na stiahnutie nájdete na webových stránkach
www.slowianszczyzna.wordpress.com, www.ifs.uni.wroc.pl alebo www.ifp.uni.wroc.pl.
Prihlášky posielajte prosím na emailovú adresu slowianszczyzna.konf@gmail.com, najneskôr do 20. januára 2017 (https://slowianszczyzna.wordpress.com/download/).

Organizačný výbor si vyhradzuje právo vybrať príspevky. Zoznam účastníkov konferencie ohlásime 31. januára 2017.
Informácie o údajoch týkajúcich sa konferenčných poplatkov pošleme 1. februára 2017. Termín zaslania účastníckeho poplatku je 1.- 10. februára 2017.

O podrobnostiach Vás budeme informovať prostredníctvom emailu, všetky informácie a programy nájdete na webovej stránke slowianszczyzna.wordpress.com.

Z materiálov konferencie bude pripravený a opublikovaný zborník príspevkov.

 

Srdečne Vás pozývame!

 

Organizátory                                                                    Odborný Garant
dr. Agnieszka Kołodziej                                                   Prof. dr hab. Alicj Nowakowska

mgr. Tomasz Piasecki

***

Poriadatelia nezabezpečujú dopravu ani nocľahy.

Reklamy
%d blogerów lubi to: