SK

Download Registration FormDownload Invitation PDF


INŠTITÚT SLOVANSKEJ FILOLÓGIE
VROCLAVSKEJ UNIVERZITY
PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA ZALOŽENIA

pozýva v dňoch 4. – 5. apríla 2019 do Vroclavu
na

IV. MEDZINÁRODNÚ INTERDISCIPLINÁRNU
VEDECKÚ KONFERENCIU

SLOVANSTVO PRED DÁVNYMI ČASMI A DNES

JAZYK, LITERATÚRA, KULTÚRA

usporiadanú pod záštitou Jeho Magnificencii rektora Vroclavskej univerzity
prof. dr. hab. Adama Jezierského

Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Cieľom štvrtého vedeckégo stretnutia z cyklu „Slovanstvo pred dávnymi časmi a dnes – jazyk, literatúra, kultúra” je prezentovať  názory mladých vedcov na témy, týkajúce sa slovanských jazykov, literatúry a pohraničných regiónov, ktoré predstavujú styčný bod kultúry.

Na prezentáciu navrhujeme tieto tematické okruhy:

– Súčasné teórie a metódy výskumu v jazykovede a ich využitie
– Evolúcia onomastických výskumov
– Frazeológie a jazykový obraz sveta
– Komparatistika – oblasť interdisciplinárnych výskumov
– Jazyková politika a médiá
– Korpusové výskumy
– Glottodidaktika
– Prekladateľ v súčasnom svete – úlohy a problémy
– Divadlo – aktuálne a univerzálne médium?
– Kino na hranici
– Mýty a stereotypy v jazyku, literatúre a kultúre
– Intertextualita v jazyku, literatúre a kultúre
– Literatúra kultúr pohraničných oblastí
– Vzájomná recepcia slovanských literatúr
– Korešpondencia umenie.

Sme otvorení novým návrhom týkajúcich sa témy príspevkov.

Jazykom konferencie sú všetky slovanské jazyky, angličtina a nemčina.

Čas prezentácie príspevku: 15  –  20 minút. Účasť na konferencii je podmienená uhradením účastníckeho poplatku v základnej výške 450 zlotých (110 eur) pre vedeckých pracovníkov a 400 zlotých (95 eur) pre doktorandov, ktorý zahrňuje výdavky na organizáciu konferencie, propagačné materiály, občerstvenie cez prestávky, obed, banket a publikáciu príspevkov.

Pre účastníkov konferencie je pripravená návšteva Národného múzea vo Vroclave.

Viac informácií, ako aj súbory na stiahnutie, nájdete na webových stránkach konferencie: www.slowianszczyzna.wordpress.com, alebo na stránkach Inštitútu slovanskej filológie www.ifp.uni.wroc.pl. v rubrike „Ogłoszenia”.

Prihlášky posielajte prosím na e-mailovú adresu slowianszczyzna.konf@gmail.com, najneskôr do 25. februára 2019.
Informácie o prijatí prihlášky zašleme do 1. marca 2019.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo vybrať príspevky.
Informácie o údajoch týkajúcich sa konferenčných poplatkov pošleme 4. marca 2019.
Termín zaslania účastníckeho poplatku je 20. marca 2019.

O podrobnostiach Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, všetky informácie a programy nájdete na webovej stránke: http://www.slowianszczyzna.wordpress.com.

Z materiálov konferencie bude pripravený a vydaný zborník príspevkov.

Organizátori nezabezpečujú pre účastníkov konferencie ubytovanie.

 

Odborné gestorstvo

Odborné gestorstvo                                                                   Vedúci organizačného výboru
prof. dr hab. Michał Sarnowski                                                            dr Agnieszka Kołodziej
prof. dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Členovia organizačného výboru
dr Magdalena Ślawska
dr Anna Ursulenko
mgr Agnieszka Olecka
mgr Maria Stryszewska

Reklamy
%d blogerów lubi to: