SK

Download Registration FormDownload Invitation PDF


INŠTITÚT SLOVANSKEJ FILOLÓGIE
VROCLAVSKEJ UNIVERZITY

pozýva v dňoch 23. – 24. februára 2023

do Vroclavu na

VI. MEDZINÁRODNÚ INTERDISCIPLINÁRNU
VEDECKÚ KONFERENCIU

SLOVANSTVO PRED DÁVNYMI ČASMI A DNES

                                             JAZYK, LITERATÚRA, KULTÚRA

usporiadanú pod záštitou Jeho Magnificencii rektora Vroclavskej univerzity
prof. dr. hab. Roberta Olkiewicza

Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Cieľom šiesteho vedeckého stretnutia z cyklu „Slovanstvo pred dávnymi časmi a dnes – jazyk, literatúra, kultúra” je prezentovať  názory mladých vedcov na témy, týkajúce sa slovanských jazykov, literatúry a pohraničných regiónov, ktoré predstavujú styčný bod kultúry.

Na prezentáciu navrhujeme tieto tematické okruhy:

– Súčasné teórie a metódy výskumu v jazykovede a ich využitie
– Evolúcia onomastických výskumov
– Frazeológie a jazykový obraz sveta
– Komparatistika – oblasť interdisciplinárnych výskumov
– Jazyková politika a médiá
– Korpusové výskumy
– Glottodidaktika
– Prekladateľ v súčasnom svete – úlohy a problémy
– Divadlo – aktuálne a univerzálne médium?
– Kino na hranici
– Mýty a stereotypy v jazyku, literatúre a kultúre
– Intertextualita v jazyku, literatúre a kultúre
– Literatúra kultúr pohraničných oblastí
– Vzájomná recepcia slovanských literatúr
– Korešpondencia umenie.

Sme otvorení novým návrhom týkajúcich sa témy príspevkov.

Jazykom konferencie sú všetky slovanské jazyky, angličtina a nemčina.

Čas prezentácie príspevku: 15  –  20 minút. Účasť na konferencii je podmienená uhradením účastníckeho poplatku v základnej výške 500 zlotých (115 eur) pre vedeckých pracovníkov a 450 zlotých (100 eur) pre doktorandov, ktorý zahrňuje výdavky na organizáciu konferencie, propagačné materiály, občerstvenie cez prestávky, obed, banket a publikáciu príspevkov.

Pre účastníkov konferencie je pripravená návšteva Národného múzea vo Vroclave.

Viac informácií, ako aj súbory na stiahnutie, nájdete na webových stránkach konferencie: slowianszczyzna.wordpress.com, alebo na stránkach Inštitútu slovanskej filológie ifs.uni.wroc.pl v rubrike „Nauka” (-> „Konferencje” -> „Zaproszenia na konferencje”).

Prihlášky posielajte prosím na e-mailovú adresu slowianszczyzna.konf@gmail.com, najneskôr do 4. januára 2023.

Informácie o prijatí prihlášky a číslo bankového účtu na úhradu konferenčného poplatku budú poskytnuté do 9. januára 2023.  Organizačný výbor si vyhradzuje právo vybrať príspevky.

Termín zaslania účastníckeho poplatku je 9. februára 2023.

O podrobnostiach Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, všetky informácie a programy nájdete na webovej stránke: slowianszczyzna.wordpress.com.

Z materiálov konferencie bude pripravený a vydaný zborník príspevkov.

V závislosti od vývoja epidemiologickej situácie si organizátori vyhradzujú právo na zmenu konferenčného režimu zo stacionárneho na hybridný alebo online. O všetkých zmenách budete informovaní vopred.

Organizátori nezabezpečujú pre účastníkov konferencie ubytovanie.

***

Odborné gestorstvo:

Odborné gestorstvo                                                                     Vedúci organizačného výboru:
dr hab. Oleh Beley, prof. UWr                                                                 dr Agnieszka Kołodziej
dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr

Členovia organizačného výboru:
dr Jadwiga Krajewska
dr Magdalena Połczyńska
dr Bartosz Juszczak

Reklama
%d blogerów lubi to: