MK

Download Registration FormDownload Invitation PDF


ИНСТИТУТ ЗА СЛАВИСТИКА
ПРИ ВРОЦЛАВСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ
ПО ПОВОД ПРОСЛАВАТА НА СВОЈАТА 50-ТА ГОДИШНИНА

срдечно Ве покануваат на 4-5 април 2019 на

IV МЕЃУНАРОДНАТА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА:

СЛОВЕНСТВОТО НЕКОГАШ И СЕГА

               ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА

Под покровителство на Почесниот и Величествениот Ректор на Вроцлавскиот Универзитет проф. д-р Адам Јежирски

   Живеете нов живот за секој нов јазик, којшто го зборувате.
(Јохан Волфганг вон Гете)

Целта на IV конференција е размената на мислења, презентирани од истражувачи поврзани со проблематиката на современите словенски јазици, литература и културни граници.

Ги предлагаме следните области на размислување:

– Современи теории, истражувачки методологии и нивнатпримена
– Еволуција на ономастичните истражувања
– Фразеологија и лингвистичката слока на светот
– Јазична политика и медиуми
– Преведувачот во современиот свет – задачи и дилеми
– Театарот – дали и понатаму е универзален медиум
– Корпусни истражувања
– Глоттодидактика
– Митови и стереотипи во јазикот, литературата и културата
– Интертекстуалност во литературата, културата и јазикот
– Меѓусебен прием на словенската литература
– Гранично кино
– Литературните јазични пограничја
– Коресподенција на уметностите.

Јазици на конференцијата се сите словенски јазици, англиски и германски.

Планираното време за презентација на текстот е 15–20 минути. Плаираната котизација изнесува 450 злоти за научни работници и 400 злоти за докторанди. Истата вклучува: конференциски материјали, кафе-паузи, ручек, свечена вечера и поконференциски зборник.

За учесниците во конференцијата предвидена е културна програма: посета на Националниот музеј во Вроцлав.

Повеќе информации, како и фолдери за преземање, можете да најдете на страните www.slowianszczyzna.wordpress.com, или на веб-страницата на Институтот за словенска филологија  www.ifs.uni.wroc.pl во делот „Огласи”.

Ве молиме да ги испратете Вашите пријави на е–пошта: slowianszczyzna.konf@gmail.com до 25 февруари 2019 год.
Листата на прифатени учесници ќе биде објавена на 1 март 2019 год.
Организацискиот одбор има право на избор на рефератите.
Потребните податоци поврзани со котизацијата, ќе ги испраиме на 4 март 2019 год.
Истата ќе може да биде уплатена до 20 март 2019 год.

Околу конференциските подробносто ќе Ве известиме во посебна е–порака. Сите информации и конференциски програми, исто така ќе бидат достапни на страната: www.slowianszczyzna.wordpress.com.

Би сакале да Ве информираме дека резултат од нашата средба ќе биде поконференциски том.

Организаторите не го покриваат патувањето и ноќевањето.

 

Организациски одбор:


Тутори: Проф. д-р Михал Сарновски                                                             Претседател:
Проф. д-р Елжбиета Тишковска-Каспшак                                       д-р Агњешка Колоџиеј

Секретари:
д-р Магдалена Шлавска
д-р Ана Урсуленко
м-р Агњешка Олецка
         м-р Марија Стришевска


Reklamy
%d blogerów lubi to: