CS

Download Registration FormDownload Invitation PDF


ÚSTAV SLOVANSKÉ FILOLOGIE
VRATISLAVSKÉ UNIVERZITY

zve ve dnech 23.–24. února 2023
do Vratislavi na

VI. MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ
VĚDECKOU KONFERENCI

SLOVANSTVO DŘÍVE A DNES

          JAZYK, LITERATURA, KULTURA

pořádanou pod záštitou Jeho Magnificence rektora Vratislavské univerzity
prof. dr. hab. Roberta Olkiewicze

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Cílem šestého mezinárodního vědeckého setkání z cyklu „Slovanstvo dříve a dnes – jazyk, literatura, kultura“ je prezentovat názory vědců na témata, jež se týkají současných slovanských jazyků, literatur a kultury.

Tematické okruhy:

Současné teorie jazyka a metody výzkumu v jazykovědě
– Evoluce onomastických výzkumů
– Frazeologie a jazykový obraz světa
– Komparatistika – oblast interdisciplinárních výzkumů
– Jazyková politika a média
– Korpusové výzkumy
– Glottodidaktika
– Překladatel v současném světě – úkoly a problémy
– Divadlo – aktuální a univerzální médium?
– Kino na hranici
– Mýty a stereotypy v jazyce, literatuře a kultuře
– Intertextualita v jazyce, literatuře a kultuře
– Literatura kultur pohraničních oblastí
– Vzájemná recepce slovanských literatur
– Korespondence umění.

Vítáme i jiná vystoupení týkající se tématu konference.

Konferenčními jazyky jsou všechny slovanské jazyky, angličtina a němčina.

Plánovaný čas prezentace příspěvku: 15–20 minut. Předpokládaný konferenční poplatek činí 500 zlotých (115 Eur) pro vědecké pracovníky, 450 zlotých (100 Eur) pro doktorandy. Poplatek zahrnuje výdaje na organizaci konference, propagační materiály, občerstvení během přestávek, oběd, slavnostní večeři a publikaci příspěvků.

V rámci kulturního programu nabízíme účastníkům konference návštěvu vratislavského Národního muzea.

Více informací včetně přihlášky a dalších souborů ke stažení najdete na webových stránkách konference:  slowianszczyzna.wordpress.com, nebo na stránkách Ústavu slovanské filologie ifs.uni.wroc.pl v záložce „Nauka“ (-> ”Konferencje“ -> ”Zaproszenia na konferencje“).

Přihlášky posílejte na emailovou adresu slowianszczyzna.konf@gmail.com, a to nejpozději do 4. ledna 2023.

Informace o přijetí příspěvku a bankovní údaje pro platbu konferenčního poplatku budou oznámeny 9. ledna 2023.

Organizační výbor si vyhrazuje právo na výběr referátů.

Konferenční poplatek je nutné uhradit do 9. února 2023.

O podrobnostech budete informováni prostřednictvím e-mailu. Všechny informace, včetně termináře  a programu, najdete také na stránkách slowianszczyzna.wordpress.com.

Z konferenčních příspěvků bude připraven a vydán sborník.

Organizátoři si s ohledem na vývoj epidemiologické situace vyhrazují právo na změnu režimu pořádání z prezenčního na hybridní nebo dálkový (online). O všech změnách Vás budeme předem informovat.

Organizátoři nezajišťují pro účastníky konference ubytování.

***

Organizační výbor:

Odborný patronát:                                                                      Vedoucí organizačního výboru:
dr hab. Oleh Beley, prof. UWr                                                                 dr Agnieszka Kołodziej
dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr

Členové organizačního výboru
dr Jadwiga Krajewska
dr Magdalena Połczyńska
dr Bartosz Juszczak

Reklama
%d blogerów lubi to: