BG

Download Registration FormDownload Invitation PDF


ИНСТИТУТ ПО САВЯННСКИ ФИЛОЛОГИИ
ВРОЦЛАВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

на 23-24 февруари 2023 година
имат удоволствието да Ви поканят на

VI МЕЖДУНАРОДНАТА, ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛАВЯНСТВОТО – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

                                           ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА

под патронажа на ректора на Вроцлавски Университет
проф. д-р Роберт Олкевич

 Живеете нов живот за всеки нов език, който говорите.
(Йохан Волфганг Гьоте)

Целта на нашата VI конференция е да се обменят становища, представени от млади изследователи и да се разгледат проблемите на съвременните славянски езици, литература и културни граници.

Предлагаме следните сфери на размисъл:

– Съвременни теории и изследователски методологии в лингвистиката и тяхното приложение
– Еволюция на ономастичните изследвания
– Фразеология и лингвистичен образ на света
– Езикова политика и медии
– Корпусни изследвания
– Глоттодидактика
– Преводач в съвременния свят – задачи и дилеми
– Театърът – продължава ли все още да е универсално средство
– Кино на границата
– Митове и стереотипи в език, литература и култура
– Интертекстуалност в литература, култура и език
– Литературните погранични райони на езика
– Взаимната рецепция на славянски литератури
– Xудожествена кореспонденция.

Очакваме Вашите предложения за темата на Вашите доклади.

Езици на конференцията са всички славянски езици, английски и немски.

Планирано време за представяне на доклада – 15-20 минути. Таксата за участие
в конференцията е 500 злоти (115 Евро)з научни работници, 450 злоти (100 Евро) за докторанти, включва: материали на конференцията, кафе-паузи, обед, гала вечеря и публикуване след конференцията на сборник
с материалите.

За участниците в конференцията е предвидена и културна програма, състояща се от: посещение на Националния музей във Вроцлав.

Можете да намерите повече информация и да изтеглите всички файлове на сайта: slowianszczyzna.wordpress.com, или на сайта на Института: ifs.uni.wroc.pl раздел „Nauka“ (->„Konferencje“ -> „Zaproszenia na konferencje“).

Ние ще ви изпратим подробности за организацията в отделен имейл. Цялата информация, както и програмата на конференцията ще бъдат достъпни на сайта: slowianszczyzna.wordpress.com.

Очакваме Вашите заявки за участие на следният адрес: slowianszczyzna.konf@gmail.com дo 4 януари  2023 година.

Информация за приемането на заявката и номера на банковата сметка за плащане на таксата за конференция ще бъдат обявени на 9 януари  2023 година.

Организационният комитет си запазва правото за избоор на докладите.

Краен срок за заплащане на такси: 9 февруари  2023 година.

Бихме желали да подчертаем, че след конференцията ще бъде издаден сборник с материалите от нея.

В зависимост от развитието на епидемичната обстановка организаторите си запазват правото да променят режима на конференцията от стационарен на хибриден или онлайн. Ще бъдете информирани за всичките промени предварително.

Разходите за път и пребиваване на участниците не се поемат от организаторите.

***

Организационен комитет:

Научен комитет:                                                  Председател на Организационния комитет:
Доц. д-р Олех Белей,                                                                          д-р Агнешка Колоджей
проф. на Вроцлавски университет

Доц. д-р Ева Комисарук,
проф. на Вроцлавски университет

Секретари:
Д-р Ядвига Крайевска
Д-р Магдалена Полчинска
Д-р Бартош Улецка

Reklama
%d blogerów lubi to: