BG

Download Registration FormDownload Invitation PDF


ИНСТИТУТ ПО САВЯННСКИ ФИЛОЛОГИИ
ВРОЦЛАВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
В РАМКИТЕ НА ЮБИЛЕЙ 50-ГОДИШНИНА

на 4-5 април 2019 година
имат удоволствието да Ви поканят на

IV МЕЖДУНАРОДНАТА, ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛАВЯНСТВОТО – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА

под патронажа на ректора на Вроцлавски Университет
проф. д-р Адам Йежерски

 Живеете нов живот за всеки нов език, който говорите.
(Йохан Волфганг Гьоте)

Целта на нашата IV конференция е да се обменят становища, представени от млади изследователи и да се разгледат проблемите на съвременните славянски езици, литература и културни граници.

Предлагаме следните сфери на размисъл:

– Съвременни теории и изследователски методологии в лингвистиката и тяхното приложение;
– Еволюция на ономастичните изследвания;
– Фразеология и лингвистичен образ на света;
– Езикова политика и медии;
– Корпусни изследвания
– Глоттодидактика
– Преводач в съвременния свят – задачи и дилеми;
– Театърът – продължава ли все още да е универсално средство
– Кино на границата;
– Митове и стереотипи в език, литература и култура
– Интертекстуалност в литература, култура и език
– Литературните погранични райони на езика
– Взаимната рецепция на славянски литератури
– Xудожествена кореспонденция.

Очакваме Вашите предложения за темата на Вашите доклади.

Езици на конференцията са всички славянски езици, английски и немски.

Планирано време за представяне на доклада – 15-20 минути. Таксата за участие
в конференцията е 450 злоти з научни работници, 400 злоти за докторанти, включва: материали на конференцията, кафе-паузи, обед, гала вечеря и публикуване след конференцията на сборник
с материалите.

За участниците в конференцията е предвидена и културна програма, състояща се от: посещение на Националния музей във Вроцлав.

Можете да намерите повече информация и да изтеглите всички файлове на сайта: www.slowianszczyzna.wordpress.com, или на сайта на Института: www.ifs.uni.wroc.pl раздел „Ogłoszenia”.

Ние ще ви изпратим подробности за организацията в отделен имейл. Цялата информация, както и програмата на конференцията ще бъдат достъпни на сайта: www.slowianszczyzna.wordpress.com.

Очакваме Вашите заявки за участие на следният адрес: slowianszczyzna.konf@gmail.com дo 25 февруари 2019 година.
Списъка на участниците на конференцията ще бъде публикувана до 1 март 2019 годниа.
Организационният комитет си запазва правото за избоор на докладите.
Информация за данните за плащане на таксата ще бъде изпратена на 4 март 2019 година.
Краен срок за заплащане на такси: 20 март 2019 година.

Бихме желали да подчертаем, че след конференцията ще бъде издаден сборник с материалите от нея.

Разходите за път и пребиваване на участниците не се поемат от организаторите

 

Организационен комитет:

Научен комитет:                                            Председател на Организационния комитет:
Проф. д-р Михал Сарновски                                                         д-р Агнешка Колоджей
Проф. д-р Елжбиета Тишковска-Каспшак

Секретари:
Д-р Магдалена Шлавска
Д-р Анна Урсуленко
Маг. Агнешка Улецка
Маг. Мария Стришевска

 

Reklamy
%d blogerów lubi to: