INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

zaprasza w dniach 23-24 lutego 2023 roku

do Wrocławia na

VI MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ

                        JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr. hab. Roberta Olkiewicza

 Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem.
(Johann Wolfgang von Goethe)